You are here

Patriotiska spēle jauniešiem

Lai izglītotu jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas un starptautiskajiem jautājumiem, kā arī stiprinātu tādas vērtības kā patriotisms un valstiskuma apzināšanās, MEDIA GIDS sagatavoja un kopš 2008.gada organizē izglītojošu spēli jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi. Latvijas hronikas”.