You are here

Zaļā nedēļa dabas draugiem

2011.gada augustā Tērvetas dabas parkā notika piedzīvojumu vides izglītības nometne „Zaļā nedēļa”, kurā starptautisku lektoru vadībā tika piedāvāta iespēja apgūt praktiskas prasmes un zināšanas par tādiem būtiskiem vides jautājumiem kā atkritumu samazināšana, ekodzīve, izdzīvošana vidē un āra dzīve, drošība, resursu taupība, kā arī sabiedriskās domas veidošana un nozīme vides ilgtspējas nodrošināšanā. Nometnē vienkopus pulcējās 40 zaļā dzīvesveida piekritēji no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas.
Apkopojot starptautisko pieredzi un darbnīcā „Zaļā nedēļa” iegūtās zināšanas, Ziemeļu un Baltijas valstu autoru kolektīvs izstrādāja rokasgrāmatu „Videi draudzīgs Eiropas pilsonis”. 
Nometni atbalstīja a/s „Latvijas valsts meži", Mammadaba, Latvijas Zaļais punkts un tā tika organizēta „Nordplus" finansētās programmas ietvaros. MEDIA GIDS bija viens no nometnes organizatoriem.