You are here

Skaitām dabu atklāšanas pasākums Lūznavas muižā

Šā gada 20.jūnijā, ar svinīgu pasākumu Latgales reģionā - Lūznavas muižā tika atklāta dabas skaitīšana.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsver: “Daba ir pastāvējusi pirms cilvēka un visticamāk arī paliks pēc mums, taču cilvēks nevar pastāvēt bez dabas, jo tieši tās iedotais dzīvības kredīts – gaiss, ūdens, klimats – nodrošina mūsu dzīvību, veselību un arī labklājību. Dabas skaitīšana ir priekšnosacījums tam, lai mēs pieņemot tālredzīgus lēmumus, spētu salāgot dabas saglabāšanu ar tautsaimniecības attīstību, un Latvija līdzinātos tām valstīm, kur gan dabas teritoriju platība, gan arī sabiedrības labklājība ir ievērojami augstāka nekā pie mums.”

Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize: “Cilvēks ir neatņemama dabas sastāvdaļa. Viņš dzīvo, saimnieko, sargā savas un dabas vērtības, veido ainavu un palielina bioloģisko daudzveidību. Visās dzīves jomās svarīgi ir pieņemt lēmumus pamatoti, it īpaši dabas sargāšanas jomā lēmumiem jābūt zinātniski pamatotiem. Dabas skaitīšana ļaus mums iegūt korektu un patiesu informāciju par dabas vērtībām, tādējādi nodrošinot iespēju reģionam efektīvi plānot un realizēt saimniecisko attīstību, izmantojot dabas un cilvēka sinerģijas spēku.”