You are here

Skaitām dabu atklāšanas pasākums Dundagā

Šā gada 15.jūnijā, ar svinīgu pasākumu Kurzemes reģionā - Dundagā tika atklāta dabas skaitīšana.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne uzsver: “Dabas skaitīšana jeb inventarizācija ir kā revīzijas veikšana savā saimniecībā, proti, mēs iegūsim zinātniski pamatotu informāciju, kādas un cik daudz dabas vērtības Latvijā ir saglabājušās, kas savukārt palīdzēs ieinteresēto nozaru un pušu diskusijās salāgot dabas saglabāšanas un tautsaimniecības attīstību.”

Kurzemes reģionālās administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Raits Čakstiņš: “Šobrīd mums visiem tīk domāt, cik Latvijas daba ir skaista un daudzveidīga. Projekta ietvaros iegūtā informācija Kurzemei, tāpat kā visiem Latvijas reģioniem, palīdzēs apzināt aktuālo situāciju, kas savukārt var būt atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajam ekonomiskajam ieguvumam, piemēram, izceļot reģiona unikalitāti un veicinot tūrisma attīstību.”