You are here

Līgatnē apskatāmi lielie dabas skaitīkļi

Gaujas Nacionālais parks ir viena no teritorijām, kur šogad notiek dabas skaitīšana, tādēļ no 13. septembra Līgatnes dabas taku Dabas izglītības centrā “Pauguri”, Līgatnes pagastā, apskatāms projekta informatīvais stends – lielie dabas skaitīkļi, kas simboliskā veidā sniedz izpratni par dabas skaitīšanas būtību un norisi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu aplūkot lielos skaitīkļus, noskatīties informatīvo video un vienlaikus izmēģināt savas prasmes rēķināšanā uz skaitīkļiem.

Jau ziņots, ka no jūnija visā valsts teritorijā norisinās dabas skaitīšana – Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sertificēti eksperti ir devušies dabā, lai apzinātu Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopus jeb dzīvotnes (zālājus, mežus, purvus, jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, iežu atsegumus). Tas nepieciešams, lai iegūtu zinātniski pamatotu, aktuālu un visaptverošu informāciju par Latvijas dabas stāvokli. Dabas inventarizācija nākotnē palīdzēs vienkāršot administratīvās procedūras atļauju un saskaņojumu saņemšanai. Turklāt, zinot ES nozīmes biotopu izplatību, būs iespējams labāk sabalansēt saimniecisko darbību un dabas saglabāšanu.