You are here

Atvērtās dienas laukos

MEDIA GIDS Latvijas lauku tūrisma associācijas "Lauku ceļotājs" uzdevumā 2014. gada pavasarī un rudenī organizēja divas akcijas "Atvērtās dienas laukos", kuru mēŗkis bija aicināt Latvijas pilsētu iedzīvotājus uz laukiem un iepazīt laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus. Projekta ietvaros izstrādāts akcijas vizuālais tēls, piesaistīti akcijas informatīvie atbalstītāji, nodrošināta akcijas koordinēšana, uzrunātas Latvijas skolas, izstrādāti video klipi Latvijas lauku un lauku tūrisma popularizēšanai, kā arī organizēti Mediju braucieni akcijas publicitātes veicināšanai.