You are here

LDZ ritošā sastāva serviss atbalsta spēli

2014.gada rudenī Valmierā, Grobiņā, Lielvārdē, Daugavpilī, Gulbenē, Tukumā, Jelgavā, Siguldā un Rīgā notiek par jau tradīciju kļuvusī patriotiskā spēle jauniešiem „Jaunie Rīgas Sargi: Atceries Lāčplēšus!”, ko sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Kara muzeju organizē biedrība MEDIA GIDS.

Spēli atbalsta "LDZ ritošā sastāva serviss", un tās mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, simboliem un politiku, kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Ar spēles palīdzību tiek veicināta dažādu sociālo grupu un tautību jauniešu sadarbība, izpratne par demokrātisku sabiedrību, kā arī tiek veidota un stiprināta pilsoniskā apziņa un identitāte uz kopīgu vērtību pamata.