You are here

Jaunieši piedalās patriotiskā spēlē

2014.gada rudenī Valmierā, Grobiņā, Lielvārdē, Daugavpilī, Gulbenē, Tukumā, Jelgavā, Morē un Rīgā notiek par jau tradīciju kļuvusī patriotiskā spēle jauniešiem „Jaunie Rīgas Sargi: Atceries Lāčplēšus!”

Spēles mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, simboliem un politiku, kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Ar spēles palīdzību tiek veicināta dažādu sociālo grupu un tautību jauniešu sadarbība, izpratne par demokrātisku sabiedrību, kā arī tiek veidota un stiprināta pilsoniskā apziņa un identitāte uz kopīgu vērtību pamata.

Pasākuma laikā Latvijas armijas instruktoru un vēsturnieku vadībā jaunieši apgūst Brīvības cīņu vēsturi, armijas disciplīnu, komandu došanu un izpildi, ievainoto aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību, slēptu pārvietošanos pēc kartes un kompasa un ierindas mācību. Pēc apgūtajām mācībām notiek praktiska zināšanu un prasmju pārbaude – misija „Atceries Lāčplēšus!”, kas simulē 1919. gada Brīvības cīņas.

Spēli organizē biedrība MEDIA GIDS sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Kara muzeju.