You are here

EPIB skolotāju seminārs Eiropas Parlamenta Informācijas birojā

2016.gada 11.novembrī aģentūra EKO MEDIA sadarbībā ar EPIB organizēja semināru skolotājiem no visas Latvijas, kas notika Eiropas Parlamenta Informācijas birojā, lai veidotu aktuālus un radošus projektus Latvijas skolu jaunatnei, veicinot izpratni par demokrātiju, vērtībām, līdzdalību un pilsonisko atbildību. Semināra ietvaros skolotājus iedvesmoja izcili eksperti: LU profesore Zanda Rubene stāstīja par tēmu: "Kas mums jāzina par mūsdienu bērniem un jauniešiem?", Peteris Urtans, RigaBrain smadzeņu treniņu centra vadītājs novadīja lekciju: "Skolēna motivācija mācīties ir balstīta viņa smadzeņu darbības principos. Kā šos principus pielieto praksē?", mediju pratības eksperte Liene Valdmane stāstīja par tēmu: "Mediju pratība - līdzeklis un mērķis". Par iespējām jauniešiem pedagogus uzrunāja EP deputāts Krišjānis Kariņš. Informācijas birojs nodrošina Latvijas sabiedrībai operatīvu un precīzu informāciju par Eiropas Parlamenta darbu, palīdzot izprast, kā Eiropas Parlamenta pieņemtie lēmumi ietekmē ikviena dzīvi Latvijā. Pēc semināra skolotāji apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Foto: Eiropas Parlamenta Informācijas birojs